پشتیبانی

menusearch
moasesefadak.com

امور جهیزیه

(1)
(0)
امور جهیزیه

تامین و تهییه جهیزیه نو عروسان

بسیاری از فرزندان خانواده بزرگ موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک ،در ایام ازدواجشان در تامین جهیزیه یا وسایل زندگی با مشکل جدی مواجه اند. موسسه با تامین برخی اقلام اساسی به کمک این خانواده ها پرداخته است.