پشتیبانی

menusearch
moasesefadak.com

احکام روز

(10)
(0)
احکام روز
در چه صورتی باید حتما وضو داشته باشیم(وضو واجب است)؟
 
  • در این موارد وضو واجب است
  1. نماز های واجب(غیر از نماز میت)
  2. طواف واجب کعبه
  3. سجده و تشهد فراموش شده که بعد از سلام دادن تمام نماز خوانده می شود*
  4. دست زدن و تماس بدون پوشش بدن با ایات قران و اسم خداوند
  5. نذر یا عهد و یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد و با طهارات باشد


*در مسائل اتی و احکام اینده توضیح داده خواهد شد

 منبع :توضیح المسائل مراجع

شرایط وضو چیست؟1-پاک بودن آب وضو(نجس نباشد)
2- آب وضو مطلق باشد(مضاف نباشد)
3- آب وضو مباح باشد(غصبی نباشد)
4-ظرف آب وضو مباح باشد
5- ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد
6-اعضای وضو پاک باشد(نجس نباشد)
7-وقت کافی برای وضو گرفتن باشد
8-ترتیب و به نوبت اول صورت و دستها مسع کشیدن باشد
9-پی در پی و بدون فاصله اول صورت و دستها و بعد مسع به ترتیب سرو پاه ها
10-استعمال اب برای وضو مانعی و یا ضرری نداشته باشد
11-در هنگام وضو از یکدیگری کمک نگیرید
12-مانعی برای رسیدن اب به اعضای بدن نباشد
13-و اما نکته قابل توجه اینکه تمام این موارد و وضو گرفتن باید با قصد قربت یعنی در راه خدا باشد مثلا شخص به خاطر خنکی
و یا تظاهر و ریاکاری و ..... وضو نگیرد.

اعتماد به قبله نما در تعیین قبله صحیح است؟  
 اعتماد بر شاخص یا قبله نما در تعیین جهت قبله، در صورتی که موجب اطمینان برای مکلف شود، صحیح است و باید طبق آن عمل گردد، و در غیر این صورت می‌توان بر اساس محراب مساجد و قبور مسلمین جهت قبله را تشخیص داد. 


سایت های مراجع تقلید برای اطلاعات بیشتر
http://www.missagh.org/answer_to_q/marjae.htm
http://aghigh.ir/fa/news/18752

 موسسه خیریه فدک