پشتیبانی

menusearch
moasesefadak.com

گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم روستای بشاگرد با حضور مدیرعامل موسسه حاج ابوالقاسم امیرحسینی و اعضای کمیته امداد میناب

سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۹۹
(1)
(0)
گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم روستای بشاگرد با حضور مدیرعامل موسسه حاج ابوالقاسم امیرحسینی و اعضای کمیته امداد میناب

گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم روستای بشاگرد با حضور مدیرعامل موسسه حاج ابوالقاسم امیرحسینی و اعضای کمیته  امداد میناب

 

راههای ارتباطی با موسسه خیریه فدک 

تلفن : 02133519224 الی 6

moasesefadak.com

 جسله مشاوره با اعضای سپاه و کمیته امداد میناب
جسله مشاوره با اعضای سپاه و کمیته امداد میناب
 گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم روستای بشاگرد با حضور مدیرعامل موسسه حاج ابوالقاسم امیرحسینی و اعضای کمیته امداد میناب
گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم روستای بشاگرد با حضور مدیرعامل موسسه حاج ابوالقاسم امیرحسینی و اعضای کمیته امداد میناب
 بازدید از منطقه 65 هکتاری منطقه بشاگرد
بازدید از منطقه 65 هکتاری منطقه بشاگرد
 بازدید از مناطق محروم بشاگرد جهت رسیدگی به امور آب رسانی
بازدید از مناطق محروم بشاگرد جهت رسیدگی به امور آب رسانی
 گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم روستای بشاگرد با حضور مدیرعامل موسسه حاج ابوالقاسم امیرحسینی و اعضای کمیته امداد میناب
گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم روستای بشاگرد با حضور مدیرعامل موسسه حاج ابوالقاسم امیرحسینی و اعضای کمیته امداد میناب
مناطق محروم روستای بشاگرد
مناطق محروم روستای بشاگرد
گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم بشاگرد
گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم بشاگرد
 گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم روستای بشاگرد با حضور مدیرعامل موسسه حاج ابوالقاسم امیرحسینی
گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم روستای بشاگرد با حضور مدیرعامل موسسه حاج ابوالقاسم امیرحسینی
 گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم روستای بشاگرد با حضور مدیرعامل موسسه حاج ابوالقاسم امیرحسینی و اعضای کمیته امداد میناب
گروه اعزامی موسسه خیریه نیکوکاری یاس خورشید فدک به مناطق محروم روستای بشاگرد با حضور مدیرعامل موسسه حاج ابوالقاسم امیرحسینی و اعضای کمیته امداد میناب
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر