پشتیبانی

menusearch
moasesefadak.com

اخبار - شش

خبری خوب برای وام گیرندگان موسسه خیریه و صندوق اندوخته فدک حضرت زهرا(س) خبری خوب برای وام گیرندگان موسسه خیریه و صندوق اندوخته فدک حضرت زهرا(س) خبری خوب برای وام گیرندگان موسسه خیریه و صندوق اندوخته فدک حضرت زهرا(س) سه شنبه بیست و ششم دی ۹۶ واریز کمک های خیریه به موسسه خیریه فدک واریز کمک های خیریه به موسسه خیریه فدک واریز کمک های خیریه به موسسه خیریه فدک
دوشنبه هجدهم دی ۹۶
طرح حمایت از 100دانش آموز نیازمند آغاز شد موسسه خیریه فدک حضرت زهرا(س) در این طرح نیازهای اساسی دانش آموزان نظیر کیف و لوازم التحریر(دفتر،خودکار،مداد،پاکن،خط کش و .......) تهیه و تأمین می گردد. طرح حمایت از 100دانش آموز نیازمند آغاز شد موسسه خیریه فدک حضرت زهرا(س) در این طرح نیازهای اساسی دانش آموزان نظیر کیف و لوازم التحریر(دفتر،خودکار،مداد،پاکن،خط کش و .......) تهیه و تأمین می گردد. طرح حمایت از 100دانش آموز نیازمند آغاز شد موسسه خیریه فدک حضرت زهرا(س) در این طرح نیازهای اساسی دانش آموزان نظیر کیف و لوازم التحریر(دفتر،خودکار،مداد،پاکن،خط کش و .......) تهیه و تأمین می گردد . شنبه بیست و پنجم شهریور ۹۶ مراسم هیئت مجمع ذاکرین در موسسه خیریه فدک زهرا(س) مراسم هیئت مجمع ذاکرین در موسسه خیریه فدک زهرا(س) مراسم هیئت مجمع ذاکرین در موسسه خیریه فدک زهرا(س) شنبه نهم اردیبهشت ۹۶  دیدار مدیر عامل موسسه با ایت الله میرسجادی استاد حوزه علمیه و نوه شیخ ابوالحسن اصفهانی دیدار مدیر عامل موسسه با ایت الله میرسجادی استاد حوزه علمیه و نوه شیخ ابوالحسن اصفهانی
دیدار مدیر عامل موسسه با ایت الله میرسجادی استاد حوزه علمیه و نوه شیخ ابوالحسن اصفهانی
سه شنبه هفدهم اسفند ۹۵